Vlčie balady, piesne hladnej duše

Inšpirované knihou "Ženy, ktoré behali s vlkmi"

Ika Kraicová - hudba, gitara, spev

Eva Luka - texty

nahraté v štúdiu Pod povrchom v Trnave november 07 - marec 08