Kaval – chromatická drevená píšťala. Ľudový nástroj, ktorý reprezentuje prevažne macedónske etnikum. Tento nástroj znel z úst Blažeja Andevského, hosťa júnového PRAK-u – Prednášok, Rozhovorov a Koncertov, ktoré usporadúva hudobná skupina Romanika v kníhkupectve AF.

Blažej Andevsky na kavale nielen hrá, ale ho i vyrába. A v jeho rukách znel inak ako sa to deje v komerčnej oblasti. Píšťala, ktorou možno hrať rôzne poetické typy hudby – temperamentné tance v typických asymetrických rytmických modeloch 2+3 alebo 2+2+3 či meditatívne pomalé piesne bez vonkajších rytmických kontúr, poslucháčov PRAK-u úplne dostala. Blažej hral zväčša pomalé melódie, v ktorých bolo cítiť smútok za domovom. Piesne, ktoré čerpajú a vracajú sa k vlastným koreňom, premiešané s folklórom trnavského regiónu, kde už dlhé roky žije aj so svojou rodinou, prebudili našu zvedavosť a inšpirovali k otázkam:

Aké si mal detstvo?

Narodil som sa v Macedónsku, moji rodičia boli roľníci. Mám troch bratov. Mal som radostné a šťastné detstvo. Od malička som spieval ľudové piesne v škole, bol som členom speváckeho zboru. Na kultúrnych podujatiach sme spievali svadobné a smútočné piesne. Vtedy som ešte nehral na žiadny hudobný nástroj, to prišlo až neskôr, keď som sa usadil v Trnave. Bývam tu od roku 1974, oženil som sa, s manželkou Oľgou máme dcéru Janu. Dá sa povedať, že som už Trnafčan. Často však spomínam na svoju rodnú zem, na svojich príbuzných. Naposledy som tam bol pred šiestimi rokmi. Keď mi je clivo, zahrám si na kavale a ocitnem sa doma. Macedónia má veľmi silný folklór, je to muzikálny národ. Tento folklór som si odtiaľ priniesol a čerpám z neho pri svojej tvorbe.

Pochádzaš z Macedónie, žiješ na Slovensku. Kde sa cítiš viac doma?

Doma som aj tu, aj tam. Dá sa povedať, kde žijem, tam som doma. Mám tu rodinu, prácu, priateľov. Slovensko si vážim a beriem ho ako svoju krajinu. Nie som Slovák, ale som papierový Slovák. Narodil som sa ako Juhoslovan, a to sa nedá zmeniť. Svoje korene nepopieram.

Výrobou macedónskeho hudobného nástroja kavalu zachovávaš jeho pôvod a originalitu. Kedy a prečo si ho začal vyrábať?

Kaval som začal vyrábať v dospelosti. Nerobím to pre zisk, ale preto, lebo ma to zo srdca baví. Najradšej som, keď mi pritom prší, vtedy sa do toho vložím celý. Vždy som túžil hrať na kavale, ale nevedel som to. Môj prvý kaval, na ktorý som začal cvičiť, som si kúpil. Neskôr som sa naučil ich vyrábať. Je ľahšie kaval vyrobiť, ako na ňom hrať. Trvalo mi pol roka, kým som sa to naučil. Kaval má inú stupnicu ako flauta. Ťažko sa na ňom hrá, lebo tóny musíš hľadať. Ale učím sa stále. Kaval má krásny zvuk, je srdcom macedónskej hudby, a to srdce vo mne bije. Napĺňa ma hranie na ňom a jeho výroba. Snažím sa pri nej dodržiavať pôvodný postup. Chcel by som tým prispieť k odhaleniu pravdy v histórii starovekej Macedónie. Dejiny môjho národa boli pretvárané, ukradli nám vlastnú identitu.

Možno preto si fascinovaný folklórom, lebo je čistý, priamočiary, bez pretvárky. Vnímaš rozdiely v slovenskej a macedónskej ľudovej hudbe?

Folklór odhaľuje pravdu. Macedónska hudba odhaľuje útlak a neprávosť. Od smrti Alexandra Veľkého bol macedónsky národ potláčaný. Ľudia cez pesničku odspievali svoje príbehy. V týchto príbehoch je zachytená historická pravda. Keď históriu chcú prekrútiť, pravdu v piesni nezoberú. To isté platí aj pre slovenský folklór. Jeho prvky často miešam s prvkami macedónskymi. V tomto sú rovnaké. Odlišné je len prevedenie samotnej hudby, rytmus, atď.

Čím sa inšpiruješ v hudobnej tvorbe?

Pri svojich vystúpeniach tvorím priamo na mieste. Inšpirácia je cesta, a ciest je veľa. Keď hrám, napadajú mi rôzne melódie, napr. Michael Jackson, a to tam vnesiem. Moje vystúpenia do značnej miery ovplyvňuje aj počasie. Kaval je veľmi citlivý na vlhkosť, niekedy z neho nevytiahnete žiaden tón, preto ich mám viac. Nástroje striedam aj kvôli tomu, že každý je iný, dĺžka nástroja má vplyv na hrúbku tónu. Nikdy sa nestalo, že som neodohral pesničku, keď začne kaval šušťať, prejdem do inej polohy, aby chyba nebola zjavná.

Aké sú tvoje plány do budúcnosti?

Neplánujem, čo príde, to beriem. Venujem sa rodine, práci, hudbe, vyrábam pôvodné kavaly. Veľmi by som bol rád, keby sa vyriešili sváry Macedónska s ostatnými národmi ako Grécko, Bulharsko, atď. Ide o územné spory. Dúfam, že budúcnosť prinesie zlepšenie.

Ďakujem za rozhovor

Ildiko Kraicová, Romanika