When children sing children learn.

Mimoškolská vzdelávacia činnosť „Veselá gitara“ -  veršované pesničky, riekanky a rýmy v anglickom jazyku pre deti predškolského veku s dramaticko-hudobno-výtvarným prejavom.

Streľba z Praku do masovej kultúry

Cyklus večerov PRAK (Prednáška, Rozhovor A Koncert) zameraných na starobylé hudobné nástroje a štýly s prepojením do iných oblastí umenia

Uskutočnilo sa:

 • Cante jondo
 • Lýra – symbol básnického umenia
 • Osud fujary
 • Macedónsky kaval
 • Hang Drum – undegroundový fenomén
 • Khoomei - mongolský hrdelný spev

Pripravujeme:

 • karelské lamentácie – kantele
 • tradícia jojik – bubienok
 • technika bieleho hlasu – nyckelharpa, suka
 • sarband – prepojenie tradičnej orientálnej hudby s hudbou zo západu
 • saharská hudba – kora
 • Gamelan – bonang, kenong, rebab
 • Hudba v štýle Qawwali – dholak
 • Indické rágy – saranghi
 • a iné

Otvor svoje srdce, ničoho sa neboj a spievaj!

Spevácky zbor Hej, Romale – tradičné cigánske piesne

Divoký, živelný spev cigánskych detí plných zdravých inštinktov a nespútanosti.

Ildikó Kraicová, ROMANIKA

Železná 2, 917 01, Trnava
Tel.:            0911/ 484 868
Email:         ika.kraicova@yahoo.com
IČO            18 030 050 
Číslo účtu:  520700-4203033476/8360

 

What can you see.mp3

Vegetables.mp3

Twinkle, twinkle....mp3

Thank you.mp3

Numbers.mp3

Fly, fly.mp3

Family.mp3

Can you tell me.mp3

Abc.mp3