When children sing children learn. 

Mimoškolská vzdelávacia činnosť „Veselá gitara“ -  veršované pesničky, riekanky a rýmy v anglickom jazyku pre deti predškolského veku s dramaticko-hudobno-výtvarným prejavom.